Siapa yang layak terima Bantuan Prihatin Elektrik?

(Artikel ini dibawakan kepada anda oleh TNB)

Kesemua 7.66 juta pelanggan domestik TNB akan mendapat manfaat Bantuan Prihatin Elektrik (BPE). Dari jumlah ini, seramai 4 juta atau 52.2% pengguna akan menikmati elektrik secara percuma sehingga RM77 sebulan (penggunaan elektrik sehingga 300kWj). Bantuan ini diberikan untuk tempoh 3 bulan pelaksanaan PKP iaitu bulan April, Mei dan Jun 2020 yang membolehkan pengguna menerima manfaat sehingga RM231 bagi tempoh 3 bulan tersebut.

Nota:

• Bantuan ini merupakan tambahan kepada diskaun elektrik di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi (PRE) sedia ada dan akan dimasukkan secara sekali gus dalam bil bulan Julai 2020

• Sekiranya pengguna telah membuat bayaran pada bulan April, Mei dan Jun, lebihan bayaran untuk ketiga-tiga bulan tersebut akan dikreditkan ke dalam bil Julai 2020

* Untuk penggunaan elektrik di antara 601- 900kWj sebulan, diskaun tambahan 8% akan diberikan bermula April hingga Disember 2020

Pelanggan domestik akan menerima satu Notis Makluman mengenai Bantuan Prihatin Elektrik pada bulan Julai 2020 selepas meter dibaca.

Dalam tempoh tujuh hari berikutnya, pelanggan akan menerima bil bulan Julai 2020 berserta penyata terperinci* Bantuan Prihatin Elektrik tambahan. Bil dan penyata tersebut akan dihantar melalui pos ke premis pelanggan.

* hanya tertakluk sekiranya anda menerima bil sebenar bagi bulan Jun 2020

Pelanggan juga boleh mendapatkan bil dan penyata tersebut melalui aplikasi atau portal myTNB, 48 jam selepas Notis Makluman diterima.

Anda juga boleh mendapatkan maklumat lanjut melalui:

BACA  Penapis air elektrik antara punca bil elektrik melambung