Pas Kembara digital IATA bakal jadi keperluan untuk terbang keluar negara pasca-Covid19?

Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa (IATA) telah melancarkan satu inisiatif yang bertujuan untuk merancakkan semual industri penerbangan global yang direncatkan wabak Covid-19.

IATA Travel Pass ialah satu aplikasi mudah alih yang membolehkan sesiapa sahaja yang ingin terbang keluar negara membawa pensijilan digital berkaitan vaksin ataupun ujian Covid-19.

Perkara ini bagi memasitkan yang trafik keluar dan masuk negara melalui jalan udara boleh dipantau dengan lebih cekap agar tidak berlaku penyebaran Covid-19 yang tak terkawal. Malaysia Airlines dan Vietnam Airlines adalah antara syarikat penerbangan Asia Tenggara yang sedang menguji fungis baharu tersebut.

Singapura sudahpun mengguna pakai sistem Travel Pass ini untuk menyemak maklumat ujian saringan Covid-19 penumpang prapenerbangan.

Yang sebenarnya, Covid-19 cumalah salah satu kegunaan Travel Pass. Negara yang mengguna pakai sistem ini turut boleh menggunakannya untuk pengesahan vaksin lain yang mereka inginkan. Syarikat penerbangan pula boleh memaklumkan kepada penumpangnya terlebih dahulu apakah keperluan yang perlu dipenuhi untuk memasuki sesebuah negara.

Dalam aplikasi Travel Pass juga akan mengandungi maklumat makmal perubatan yang ditauliahkan untuk mengeluarkan sijil-sijil berkaitan pemvaksinan menakala buat penumpang, mereka boleh mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan perjalanan mereka dalam satu tempat.

Malah, IATA juga ada modul passport digital untuk digunakan negara-negara ynag berminat untuk mengintegrasikannya dalam sistem imigresen masing-masing.

Sumber: IATA