Caj RM0.50 Pemindahan Segera Wang Antara Bank (IBFT) Dimansuh Bermula 2018

Rentetan pertembahan amat pesat teknologi pembayaran elektronik, Bank Negara Malaysia telah menetapkan garis panduan yang baru untuk penyedia perkhidmatan kewangan tempatan. Salah satunya adalah caj IBFT RM0.50 akan dimansuhkan 1 Julai 2018 bagi menggalakkan penggunaan transaksi dalam talian untuk berurusan.

Walau bagaimanapun, pengecualian itu hanya dikenakan keatas transaksi kurang daripada RM5,000.

Dalam dokuman 20 halaman bertajuk Interoperable Credit Transfer Framework yang diterbitkan BNM itu, mereka turut mengambil langkah mengawal selia perkhidmatan e-money berasaskan kod QR.

Antara kawal selia yang akan dikenakan terhadap perkhidmatan itu adalah semua perkhidmatan pembayaran berasaskan QR bakal dihimpunkan. Mereka juga diminta membangunkan sistem kod QR standard supaya e-money boleh dipindahkan merentasi perkhidmatan.

Perhidmatan pembayaran berasaskan QR yang boleh anda temui adalah vcash, favepay, dan tidak lama lagi alipay dan WeChat akan turut serta.

Jika anda berminat untuk menekuni dokumen Credit Transfer Framework, muat turunnya di sini.