bank negara malaysia

Caj RM0.50 Pemindahan Segera Wang Antara Bank (IBFT) Dimansuh Bermula 2018

Rentetan pertembahan amat pesat teknologi pembayaran elektronik, Bank Negara Malaysia telah menetapkan garis panduan yang baru untuk penyedia perkhidmatan kewangan tempatan. Salah satunya adalah…